• 03134418258

  محصولات جدید

  گز انگشتی (بدون مغز)

  گز انگشتی (بدون مغز)

  9,000تومان

  سوهان گزی مخصوص جعبه ای

  سوهان گزی مخصوص جعبه ای

  30,000تومان

  سوهان گزی عسلی

  سوهان گزی عسلی

  16,000تومان

  سوهان گزی مخصوص

  سوهان گزی مخصوص

  30,000تومان

  سوهان عسلی تخت مخصوص400گرم

  سوهان عسلی تخت مخصوص400گرم

  45,000تومان

  سوهان عسلی تخت مخصوص 250گرمی

  سوهان عسلی تخت مخصوص 250گرمی

  32,000تومان

  گز جعبه مربعی

  گز جعبه مربعی

  44,000تومان

  گز جعبه صندوقچه

  گز جعبه صندوقچه

  54,000تومان

  گز لقمه ای 40% پسته

  گز لقمه ای 40% پسته

  70,000تومان

  گز لقمه ای 40% مخلوط

  گز لقمه ای 40% مخلوط

  56,000تومان

  گز لقمه ای 40% بادام

  گز لقمه ای 40% بادام

  54,000تومان

  گز لقمه ای 28% پسته

  گز لقمه ای 28% پسته

  47,000تومان

  گز لقمه ای 28% مخلوط

  گز لقمه ای 28% مخلوط

  44,000تومان

  گز لقمه ای 28% بادام

  گز لقمه ای 28% بادام

  40,000تومان

  گز لقمه ای 18%مخلوط 200گرمی

  گز لقمه ای 18%مخلوط 200گرمی

  22,000تومان

  نمایش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)